تتصاویر جدید از اقتدار نیروی دریایی جمهوری اسلامی ایران در ماجرای توقیف نفتکش انگلیسی و درگیری با ناو آمریکایی؛ برشی از مستند میدان خلیج فارس