اگر امن است خیمه‌گاه و حرم، شک‌نکن صاحب علم زنده است؛ کدخدا را بگو به کوری تو، حاج قاسم هنوز هم زنده است؛ ذلت کدخداپرستی هم نکته‌های ظریف می‌طلبد؛ من تعجب نمی‌کنم که هنوز حاج قاسم حریف می‌طلبد ... شعر جدید احمد بابایی در واکنش به فایل صوتی ظریف درباره حاج قاسم سلیمانی در برنامه وقت سحر شبکه افق.