نماهنگ «کنار هم باشیم ۲» با صدای گروه سرود دخترانه نورالمهدی (عج) تهیه شده در مرکز ماوا.