این صحبت های علی علیزاده پیرامون فایل صوتی ظریف رو بشنوید.