هر چه دارد کریم مال گداست، هر چه دارم من از شما دارم، پیش مردم مرا خراب نکن، به همه گفتم تو را دارم؛ کلیپ زیبای درد و دل با امام رضا علیه السلام مناسب مناجات های رمضان با نوای محمد حسین پویانفر.