کلیپ کوتاه 15 ثانیه ای از صحبت سردار حاج قاسم سلیمانی درباره افرادی که دو صدایی را در جامعه ترویج می کنند، آنها خائن هستند مناسب استوری اینستاگرام و وضعیت واتساپ