خنده هاتو قربون نمیخوام کسیو جز اون قلبم چه حالی خوبی داره با اون… استوری عاشقانه خنده هاتو قربون با صدای محمد علیزاده.