هی میگفتم که عین خودم حست باشه کاشکی تو نمیدونی من عاشق توام ... موزیک استوری عاشقانه سلام با صدای مهدی احمدوند.