مژه برهم نزنم تا که ز دستم نرود؛ ناز چشم تو، به قدر مژه برهم زدنی؛ امان ای دل من ای خدا. استوری عاشقانه محو تماشا با صدای همایون شجریان.