تو منو رها کنی کجا برم امام حسن؛ یک کلیپ کوتاه و عاشقانه برای میلاد امام حسن کریم اهل بیت با نوای حسین طاهری