در حدیث آمده که عقل مجسم حسن است، نوه ارشد پیغمبر اکرم حسن است، بازدم نام حسین بن علی دم حسن است، حیدر بی مثل خط مقدم حسن است؛ کلیپ کوتاه از مولودی ولادت امام حسن علیه السلام