تا در آیینه او حسن خدا رادیدند؛ نام او را ز سماوات حسن نامیدند. کلیپ مناسب استوری اینستا و وضعیت واتساپ ویژه ولادت امام مجتبی علیه السلام.