نماهنگ سیاسی «قصه صلح» میدان نبرد یا میدان مذاکره؟!... ویژه ولادت باسعادت امام حسن مجتبی علیه السلام. سیاسی ترین نماهنگ سرودی کشور.