مولودی شاد با نوای محمود کریمی برای میلاد کریم اهلبیت امام حسن مجتبی علیه السلام.