خدای من...! خسته ام از گناه ... ای کاش مادرم مرا نمیزایید ... کلیپ استوری مناجات خوانی مناسب استوری اینستاگرام و وضعیت واتساپ.