سید رؤیایی من؛ ماه تماشایی من؛ یوسف زهرایی زیبایی آقایی یا امام حسن ... سرود شاد میلاد امام حسن مجتبی علیه السلام با نوای محمدحسین پویانفر.