حسن یا نبی یا علی یا زهرایی؛ خدا یا بشر یا ملک یا رویایی؛ چارمین نور منجلی تو؛ تو همه دلدارا ولی تو؛ مات و مبهوتم تو کی هستی؛ تو علی هستی یا علی تو... سرود شاد میلاد کریم اهلبیت امام حسن مجتبی علیه السلام با نوای محمودکریمی.