برکت نان به خاطر حسن است؛ شاطران از قدیم می گویند ... شعرخوانى صابر خراسانى برای ایام میلاد امام حسن مجتبی(ع) ١٣٩٨ جلسه عصرجمعه آل یاسین قم.