من غلام حسنم بسته به موی حسنم، هرکسی یاری داره من سگ کوی حسنم، آه تو شاه منی نوکرتم جانم حسن جان، کشته مرده مرامت جانم حسن جان ... سرود شاد میلاد حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام با نوای جواد مقدم.