من پول دارم هی تیپ می زنم، وقتی شما پول داری آسون میشه هر کاری، همه چی زود ردیفه، من بالا و بقیه پایین، خیلی خرپولم شانس یعنی این؛ ترانه شاد کودکانه در برنامه کلبه عمو پورنگ