دوران جاهلیت را در زمان خودمان پیدا کنیم؛ قسمتی از سخنرانی حاج آقا پناهیان در سحرهای ماه مبارک رمضان درباره سیره افرادی که خدا را تا جایی و احکامش را نیز تا جایی قبول دارند.