در این مناظره سعودی ها تاکید می کردند که از ایران فاصله بگیرید تا به آرامش برسید و کارشناس یمنی گفت: ما به خدا توکل کرده ایم و به خاطر ارتباط با اسرائیل، عربستان را مؤاخذه میکنیم مرد باشید و به آمریکا باج ندهید.