کلیپ استوری خاص درباره سردار حاج قاسم سلیمانی و حواشی سیاسی این روزگار برای استوری اینستاگرام و وضعیت واتساپ