دشمن دریافته است که اگر ما بترسیم دیگر از ایمانمان کاری بر نمی آید اما سربازان امام زمان عجل الله فقط از گناه خویش می ترسند؛ ویدئوی زیبایی با صدای شهید آقا سید مرتضی آوینی