سریعترین راه درمان شکستگی های استخوان در کلام استاد حسین خیراندیش.