قربونه کبوترای حرمت امام حسن (ع)؛ کلیپ کوتاه سلام بر امام حسن مجتبی علیه السلام برای استوری اینستاگرام و وضعیت واتساپ میلاد