کلیپی آرامش بخش و زیبا از تکنوازی سه تار برای لحظاتی زیبایی زندگی را ببینید و بشنوید.