مامان بزی میخواد بره بیرون تا برای آش خرید کنه به بچه ها هم سفارش خطر آقا گرگ رو می کنه اما..؛ قصه های شنیدنی و زیبا از شهر قصه که داستانهای کتاب های قصه کودکان توسط عماد شمس الهی را به کارتون تبدیل کرده اند این قسمت بزبز قندی.