کلیپی یک دقیقه ای از حماسه دلاور مردان ایران زمین در هشت سال دفاع مقدس