کلیپ استوری جالب به مناسبت ماه مبارک رمضان با بیان آیت الله عبدالله فاطمی نیا درباره گناه کردن مناسب استوری اینستاگرام و وضعیت واتساپ.