با این آموزش نگران اطلاعات گوشی قبلی تان نباشید خیلی راحت می شه اونها را به گوشی جدید منتقل کرد.