هرچی به انتخابات نزدیک‌تر میشیم، حجم اخبار دروغ هم بیشتر و بیشتر میشه. بیاید توی این ویدیو ببینیم این خبرهای فیک چطور سر از رسانه‌های بزرگ درمیارن!