قصه زیبا و عروسکی یه مسافر دوست داشتنی؛ حامد کوچولو هنگام بازی یه طوطی خوشگل پیدا می کنه و توی زیرزمین خونه مخفی می کنه از طرفی هم بابا قراره بره تهران مادرجون برای افطارش غذا می خواد درسته کنه.