ژنرال کنت مکنزی، فرمانده سنتکام: موشک های بالستیک ایران من را بسیار نگران می‌کند/در حوزه پهپاد پیشرفت های چشمگیری داشته اند/ایرانی ها کارهایی انجام می‌دهند که نسبت دادنش به آنها سخت است...!