فقط در شب های قدر منع تردد نیمه شب برداشته می شود با رعایت پروتکل ها آنهم در شهرهای سرد و آبی و همینطور نماز عید فطر به مدت دو ساعت.