قسمت سوم مجموعه مستند کلیپ های (چرا لیبرالها با پیشرفت ایران مخالفند) مربوط به سخنرانی استاد حسن عباسی تاریخ ۷ اسفند ۹۹