رجز آن است که آغاز کند محشر را یاحیدر؛ خطبه خواندم که ببینند دمی حیدر را یاحیدر؛ بشنود هر چه یهودی که در این دنیا هست یاحیدر؛ پدرم بود که انداخت در خیبر را یاحیدر ... مداحی شور مدح امیرالمومنین علیه السلام با نوای حسین طاهری.