یادتون باشه اگه از افطار تا سحر همه چی می‌خورین، کلی اضافه وزن پیدا می‌کنین