کلیپ روز معمار مبارک ویژه استوری اینستاگرام و استاتوس واتساپ.