لایی زدن مهدی قایدی باعث شد ای اف سی بنویسد: بی دلیل نیست که همه به مهدی قایدی لقب نیمار آسیا داده اند.