اومدم تنهای تنها، من همان تنهاترین اومدم، توی این غریبی زیر سایه تون بشینم، اومده دوباره اونکه، بی قرار و سر به زیره، همه حاجتش اینه پای پرچمت بمیره؛ مداحی با نوای حاج مهدی رسولی و متنی از دعای افتتاح