اللَّهُمَّ إِنَّا نَرْغَبُ إِلَیْکَ فِی دَوْلَةٍ کَرِیمَة، دیریست که از روی دل آرای تو دوریم، محتاج بیان نیست که مشتاق حضوریم؛ فرازی زیبا و معروف از دعای افتتاح کنایه از ظهور امام زمان عجل الله با نوای آقا مهدی رسولی برای استوری اینستاگرام و وضعیت واتساپ.