سخنرانی کوتاه استاد رائفی پور در مورد زندگی حضرت خدیجه کبری سلام الله.