خونه ام هیاته منو به خونه ام برگردون، تمام دلخوشی ام روضه است نذار بمونم سرگردون؛ وضعیت واتساپ دلتنگی کربلا با نوای حسین طاهری