حجت الاسلام شهاب مرادی: عالی ترین تعریف از اخلاص خدیجه سلام الله است...