شهاب حسینی در این کلیپ برنامه همرفیق خاطره ای از استاد خسروشاهی صدای ماندگار ایران را روایت می کند که وی بعد از تصادف با صدای آلن دلون که خودش خلق کرده بود با طرف تصادفش صحبت می کند.