غذای گیاهی برای کسانی که دوست دارند قارچ و فلقل و کدو در پیاز سرخ می کنیم بعد با نان اونها را تست و میل می کنیم. از سری ویدئویهای آموزش آشپزی نواب ابراهیمی.