برنامه کودکانه قلقلک که هم پیام کارهای خوب به بچه ها می دهد و هم عکس و فیلم هاشون رو پخش می کنه قسمت 61 که به کودکان می گه که انداختن زباله و آشغال در طبیعت کار بدیه.