این همه دستایی که منتظر بارونه؛ یکی اون بالا نشسته که خودش می دونه؛ می دونه کاریه که فقط خودش می تونه؛ دستای خالی رو خالی بر نمی گردونه ... نماهنگ دیدنی بنیامین بهادری مناسب پست اینستاگرام.