کلیپی درباره روزه داری که مجری داره میگه حاضری روزه ات رو باطل کنی در عوض یک موبایل ایفون بهت بدیم؟